אלפרד קובין, סוס כלאיים, 1902-1903
אלפרד קובין, סוס כלאיים, 1902-1903
אלפרד קובין, סוס כלאיים, 1902-1903
הסוס של קוביןמתווה בעקבות "הסוס של קובין"