אנדרה דרן, הנשף בסורן, 1903
אנדרה דרן, הנשף בסורן, 1903
אנדרה דרן, הנשף בסורן, 1903
בעקבות "הנשף בסורן" של דרן