הנדריק ניקולאס ורקמן, שבת של פשוטי העם, 1941
הנדריק ניקולאס ורקמן, שבת של פשוטי העם, 1941
הנדריק ניקולאס ורקמן, שבת של פשוטי העם, 1941
הזוג היהודי של ההולנדי ורקמן