דפים מתוך אלבום
דפים מתוך אלבום
ראשית שנות ה- 70, 33X41.8, עיפרון על נייר
דפים מתוך אלבום
ראשית שנות ה- 70, 33X41.8, עיפרון על נייר