תפנים עם דיוקן אבי האמן
תפנים עם דיוקן אבי האמן
1955, 72x91, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
'ננסה אולי לברר היום אם קיים קשר של ממש בין צורות שאנו מגלים שוב ושוב בציוריך – בציורים בני תקופות שונות. וליתר בהירות אנו מכוונים דברינו ל"דיוקן אבי", שצוייר ב- 1955, ול"צקפר 1" ול"צקפרים" נוספים, שצויירו בין 1962 ל- 1966. ("צקפר" מופיע גם בעטיפת החוברת). בציור המוקדם נתון דיוקן האב במסגרת סגלגלה, כבתצלומי משפחה ישנים, ובאחרים סובבת מסגרת סגלגלה דומה צורה "מופשטת".' (יונה פישר בשיחה עם אריה ארוך)
תפנים עם דיוקן אבי האמן
1955, 72x91, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
דבורה ארוך ברחוב הירקוןהזוג היהודי של ההולנדי ורקמן