מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
Study for the tapestry for Beit Halochem, Afeka, Pencil and pastels on paper, עיפרון ופסטל על נייר
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
Study for the tapestry for Beit Halochem, Afeka, Pencil and pastels on paper, עיפרון ופסטל על נייר