מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
1973, עיפרון ופנדה על נייר עטיפה חום
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
1973, עיפרון ופנדה על נייר עטיפה חום
מוזיאון ישראל, ירושלים
איש צעיר ליד הנהרציור