מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
Study for the tapestry for Beit Halochem, Afeka, Oil pastels on paper mounted on cardboard, פנדה על נייר מודבק על קרטון
מתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה
Study for the tapestry for Beit Halochem, Afeka, Oil pastels on paper mounted on cardboard, פנדה על נייר מודבק על קרטון