מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 74X60, הדפס אבן מטופל
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 74X60, הדפס אבן מטופל
מתווה לכרזה עם שתי קוביותעלים כחולים