מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 71.5X53, הדפס אבן מטופל
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 71.5X53, הדפס אבן מטופל