מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 76X56.5, הדפס אבן ועיפרון
מיתוות הכנה להדפס "עלים כחולים"
1974, 76X56.5, הדפס אבן ועיפרון