מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
1973, 51X67.5, פסטל והדפס אבן על נייר חום
מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
1973, 51X67.5, פסטל והדפס אבן על נייר חום