מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
1973, 51X67.5, עיפרון, פנדה והדפס אבן על נייר חום
מוזיאון ישראל, ירושלים
מתווה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
1973, 51X67.5, עיפרון, פנדה והדפס אבן על נייר חום
מוזיאון ישראל, ירושלים
שני עצים לזכר המצי"רשיעור 12 מתוך ספר הלימוד לאמנים מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד, 1784