מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 56.5X70, הדפס אבן על נייר חום
מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 56.5X70, הדפס אבן על נייר חום