מתווה ל"שני עצים לזכר המצ"יר"
מתווה ל"שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 45X70, עיפרון על נייר שקוף
מתווה ל"שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 45X70, עיפרון על נייר שקוף