שני עצים לזכר המצי"ר
שני עצים לזכר המצי"ר
ראשית שנות ה- 70, 20X19, עיפרון וטכניקה מעורבת על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים
שני עצים לזכר המצי"ר
ראשית שנות ה- 70, 20X19, עיפרון וטכניקה מעורבת על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים