מתווה לשני עצים על פי ריינהולד
מתווה לשני עצים על פי ריינהולד
ראשית שנות ה- 70, 35X25, עיפרון ופסטל על נייר שקוף
מתווה לשני עצים על פי ריינהולד
ראשית שנות ה- 70, 35X25, עיפרון ופסטל על נייר שקוף
שני עצים לזכר המצי"ר