ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 43.1X30.3, עיפרון ופנדה על נייר
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 43.1X30.3, עיפרון ופנדה על נייר