למריאנה
למריאנה
1969, 20.5X26.5, פנדה על נייר
למריאנה
1969, 20.5X26.5, פנדה על נייר