ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 23X17.4, פנדה על תצלום
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 23X17.4, פנדה על תצלום