ללא כותרת
ללא כותרת
1967, 17.5X24, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
1967, 17.5X24, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרתללא כותרתללא כותרתבלי כותרת