ללא כותרת
ללא כותרת
1967, 23X21, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
1967, 23X21, פנדה על נייר מודפס