כרזה לתערוכה "אריה ארוך: זמנים, מקומות, צורות"
כרזה לתערוכה "אריה ארוך: זמנים, מקומות, צורות"
1976
כרזה לתערוכה "אריה ארוך: זמנים, מקומות, צורות"
1976
כרזה שעיצב ארוך לתערוכה במוזיאון ישראל