שני פרופילים (אדום וכחול)
שני פרופילים (אדום וכחול)
1970, 18.5X12.5, פנדה ודיות על רפרודוקציה צבעונית
שני פרופילים (אדום וכחול)
1970, 18.5X12.5, פנדה ודיות על רפרודוקציה צבעונית