ללא כותרת
ללא כותרת
1968, 24.1X30.3, פסטל על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרת
1968, 24.1X30.3, פסטל על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים