רוח אדומה ורוח כחולה
רוח אדומה ורוח כחולה
1967, 31X43.5, צבע שמן ועיפרון על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים
רוח אדומה ורוח כחולה
1967, 31X43.5, צבע שמן ועיפרון על קרטון
מוזיאון ישראל, ירושלים
הנציב העליוןבעקבות "הנשף בסורן" של דרן