צלב (על פי ג
צלב (על פי ג'וטו)
1974, 22.5X31.5, מקטע רפרודוקציה מוצמד למצע עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
צלב (על פי ג'וטו)
1974, 22.5X31.5, מקטע רפרודוקציה מוצמד למצע עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים