מתווה ל"רוגטקה"
מתווה ל"רוגטקה"
1974, 27X21.5, עיפרון ופסטל על נייר
מתווה ל"רוגטקה"
1974, 27X21.5, עיפרון ופסטל על נייר
מתווה ל"רוגטקה"מתווה ל"רוגטקה"