מתווה ל"רוגטקה"
מתווה ל"רוגטקה"
ראשית שנות ה- 70, 29.5X21, פסטל ועפרונות צבעוניים על נייר
מתווה ל"רוגטקה"
ראשית שנות ה- 70, 29.5X21, פסטל ועפרונות צבעוניים על נייר
מתווה ל"רוגטקה"מתווה ל"רוגטקה"