מתווה ל"רוגטקה"
מתווה ל"רוגטקה"
ראשית שנות ה- 70, 24X22, דיו על נייר
מתווה ל"רוגטקה"
ראשית שנות ה- 70, 24X22, דיו על נייר
מתווה ל"רוגטקה"מתווה ל"רוגטקה"