מתווה בעקבות "איש צועד"
מתווה בעקבות "איש צועד"
1974, 45.5X60, פסטל על נייר שקוף
מתווה בעקבות "איש צועד"
1974, 45.5X60, פסטל על נייר שקוף