מתווה ל"איש צועד"
מתווה ל"איש צועד"
1974, 33.4X47.4, עיפרון על נייר
מתווה ל"איש צועד"
1974, 33.4X47.4, עיפרון על נייר
איש צועדצורה