תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
1974, 72X55, צבע שמן ועיפרון על נייר מוצמד לקרטון המוצמד לעץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלום
1974, 72X55, צבע שמן ועיפרון על נייר מוצמד לקרטון המוצמד לעץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
תל משותף של סטיוון דדאלוס וליאופולד בלוםצורה