ש.ל.ת.ר.ט.
ש.ל.ת.ר.ט.
1974, 28X31, עיפרון וצבע מים על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
ש.ל.ת.ר.ט.
1974, 28X31, עיפרון וצבע מים על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
דבורה ארוך ברחוב הירקוןללא כותרת