ציור
ציור
1971-1972, 61X61, עיפרון וצבע שמן על דיקט
מוזיאון ישראל, ירושלים
המסקנה היא כנראה שאין להתחרות עם האל, אולם הרצון להתמודד עמו מסייע בידי האמן ליצור עולמות משלו; ובהבאתם של עולמות אלה לידיעתנו יש תרומה חשובה. זה סוד "המטבח" שלי ואין לי כל רצון להסתירו.
ציור
1971-1972, 61X61, עיפרון וצבע שמן על דיקט
מוזיאון ישראל, ירושלים
צורה (תבליט)מסביב לאוקר