ציור על תבליט
ציור על תבליט
1969, 41X35.5, עיפרון וצבע שמן על נייר מודפס מודבק על מבנה תבליטי המוצמד ללוח עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
ציור על תבליט
1969, 41X35.5, עיפרון וצבע שמן על נייר מודפס מודבק על מבנה תבליטי המוצמד ללוח עץ
מוזיאון ישראל, ירושלים
צורה