מתווה: סוס דוהר במרחב
מתווה: סוס דוהר במרחב
ראשית שנות ה- 70, 18.2X25, עיפרון על נייר
מתווה: סוס דוהר במרחב
ראשית שנות ה- 70, 18.2X25, עיפרון על נייר
דף מתוך פנקס רישוםמתווה בעקבות "הסוס של קובין"איש צועדללא כותרת