כרזה שעיצב ארוך לתערוכה במוזיאון ישראל
כרזה שעיצב ארוך לתערוכה במוזיאון ישראל
1968, 48.5X70.5
כרזה שעיצב ארוך לתערוכה במוזיאון ישראל
1968, 48.5X70.5
מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאוןכרזה לתערוכה "אריה ארוך: זמנים, מקומות, צורות"