מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
1968, 51.5X76, עיפרון על נייר
מתווה לכרזה לרטרוספקטיבה של אריה ארוך במוזיאון
1968, 51.5X76, עיפרון על נייר
כרזה שעיצב ארוך לתערוכה במוזיאון ישראל