2 חלקים (מתוך 4 חלקים)
2 חלקים (מתוך 4 חלקים)
1968, 50X70, פסטל על נייר
2 חלקים (מתוך 4 חלקים)
1968, 50X70, פסטל על נייר
Z.K4 חלקים