תרגיל בקו 8
תרגיל בקו 8
1968, 29.5X21, פנדה על דיקט
"בציור "הסירה" ביקשתי ליצור שרטוטים פונקציונאליים, השתדלתי לשקוע במלאכתי כמו שבונה הסירה משקיע עצמו בשרטוט התכנית – אין הוא חושב על יופי הקווים – ובכך, בעצם, טמון בשבילי כל יופיים".
תרגיל בקו 8
1968, 29.5X21, פנדה על דיקט
סירהשתי קוביות