תרגיל בקו 8
תרגיל בקו 8
1969, 25X35, פנדה ועיפרון על נייר
תרגיל בקו 8
1969, 25X35, פנדה ועיפרון על נייר
סירהתרגיל בקו 8