פרופיל
פרופיל
ראשית שנות ה- 70, 20X22, פנדה על רפרודוקציה צבעונית
פרופיל
ראשית שנות ה- 70, 20X22, פנדה על רפרודוקציה צבעונית
ללא כותרת