פרופילים
פרופילים
סוף שנות ה- 60, 19X25, פסטל וצבע שמן על נייר
פרופילים
סוף שנות ה- 60, 19X25, פסטל וצבע שמן על נייר
ראשים מצולביםפרופיל וגריד