פרופיל
פרופיל
ראשית שנות ה- 70, 21.5X28.2, צבע מים על נייר מודפס
פרופיל
ראשית שנות ה- 70, 21.5X28.2, צבע מים על נייר מודפס