ראש של אדם צעיר
ראש של אדם צעיר
1970 בקירוב, 22.5X33.5
ראש של אדם צעיר
1970 בקירוב, 22.5X33.5
ציור עם פרופילפרופיל וגרידבעקבות "הנשף בסורן" של דרןשני פרופילים (אדום וכחול)