פרופילים מצולבים
פרופילים מצולבים
1968, 20X25, פסטל וצבע שמן על נייר
פרופילים מצולבים
1968, 20X25, פסטל וצבע שמן על נייר