ציור עם פרופיל
ציור עם פרופיל
1970, 70X106, צבע שמן על בד המוצמד לעץ בנעצים
מוזיאון ישראל, ירושלים
ציור עם פרופיל
1970, 70X106, צבע שמן על בד המוצמד לעץ בנעצים
מוזיאון ישראל, ירושלים
D.S.Uצורה (תבליט)