ראשים מצולבים
ראשים מצולבים
1970, 50X65, הדפס אבן, מהדורה בת 80 עותקים
מוזיאון תל אביב לאמנות
ראשים מצולבים
1970, 50X65, הדפס אבן, מהדורה בת 80 עותקים
מוזיאון תל אביב לאמנות
מכתב מאריה ארוך לדבורה ארוךפרופיל וגריד