חתן כלה מזל טוב
חתן כלה מזל טוב
1970, 65X49.6, עיפרון על הדפס אבן
חתן כלה מזל טוב
1970, 65X49.6, עיפרון על הדפס אבן